Acceptatie, Adolescenten, Agressie, Allochtonen, Angst, Assertiviteit, Beroepskeuze, Besluitvorming, Bewustwording, Burnout, Christelijk, Coaching, Communicatie, Conflict, Depressie, Dromen, Emotionele intelligentie, Executive coaching, Familietherapie, Gedrag, Geweldloze communicatie, Gezin, Humor, Hyperventilatie, Innovatie, Inspiratie, Integriteit, Intimiteit, Intuïtie, IQ, Kernkwadranten, Kernkwaliteiten, Kernovertuigingen, Klachtgericht, Lager opgeleiden, Leidinggeven, Levensloop, Lichaamstaal, Life coaching, Management, Mental coaching, Mindmappen, Motivatie, Onzekerheid, Opvoeding, Ouderbegeleiding, Ouderen, Paniekaanvallen, Pastoraal, Personal coach, Persoonlijkheidsstoornissen, Pesten, Professional organizing, Psychosomatiek, RET, Scheiding, Senioren, Sociaal panorama, Specifieke problematiek, Spiritualiteit, Spreken in het openbaar, Testen, Timemanagement, Trainingen, Veranderingen, Verkeerscounseling, Waarden, Wandelen, Werk, Werkdruk, Werkplekonderzoek, Zelfreflectie, Zelfvertrouwen, Zingeving, coaching Roosendaal, Coach roosendaal, Gesprekstherapie roosendaal, gesprekstherapie.psycholoog, psychologie, roosendaal,stichting gezondheid,adviseur,trainer
 
Copyright Doelgericht Coachen © 2008
 
De privacy statement is voor het laatst aangepast op 30-12-2018. Versie 2018.01
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en desgewenst
relevante informatie.
Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere
optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en
zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.
Doelgericht Coachen streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van Doelgericht Coachen U
dient zich ervan bewust te zijn dat Doelgericht Coachen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid
van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Bescherming persoonsgegevens
Gebruik voor onze diensten
Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij zouden kunnen beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst
kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.
Doeleinden
We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Welke gegevens slaan wij op?
Als u een dienst of product afneemt bij Doelgericht Coachen, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd
om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres,
postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan.
Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer
(optioneel).
Doet u bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een
referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geeft u ons een
incassomachtiging, dan bewaren we bij uw gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en
Banknaam.
Doelgericht Coachen gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden
alsmede voor de beveiliging en verbetering van de website.
Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG):
· Toestemming
· Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
· In verband met een gerechtvaardigd belang
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Doelgericht
Coachen zich op baseert zijn:
Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze
toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt
u doen door contact op te nemen met Doelgericht Coachen
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien wij een overeenkomst met u sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw
persoonsgegevens moeten verwerken, zoals uw contactgegevens.
Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee
geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u ons dat laten
weten.
Bewaartermijn gegevens
De door Doelgericht Coachen verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons
bent en niet aangeeft dat u de bestelling wilt annuleren of u uit wilt schrijven als klant.
Met wie delen we persoonsgegevens?
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren.
Uitzondering hierop zijn (toekomstige) webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze
website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem. De
met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel
van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze huidige en toekomstige
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en worden gehouden
aan een geheimhoudingsverklaring.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van
persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.
Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails
Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van
facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen
blijven toezenden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
opnemen.
Cookies
Deze website van Doelgericht Coachen plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem
raadplegen. Winst.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van
de bezoekers van deze site.
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen
van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken
gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om
de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het
verlies van ingevulde gegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Doelgericht Coachen, dan kunt u ons
altijd contact met ons opnemen.
Terug naar de website