Acceptatie, Adolescenten, Agressie, Allochtonen, Angst, Assertiviteit, Beroepskeuze, Besluitvorming, Bewustwording, Burnout, Christelijk, Coaching, Communicatie, Conflict, Depressie, Dromen, Emotionele intelligentie, Executive coaching, Familietherapie, Gedrag, Geweldloze communicatie, Gezin, Humor, Hyperventilatie, Innovatie, Inspiratie, Integriteit, Intimiteit, Intuïtie, IQ, Kernkwadranten, Kernkwaliteiten, Kernovertuigingen, Klachtgericht, Lager opgeleiden, Leidinggeven, Levensloop, Lichaamstaal, Life coaching, Management, Mental coaching, Mindmappen, Motivatie, Onzekerheid, Opvoeding, Ouderbegeleiding, Ouderen, Paniekaanvallen, Pastoraal, Personal coach, Persoonlijkheidsstoornissen, Pesten, Professional organizing, Psychosomatiek, RET, Scheiding, Senioren, Sociaal panorama, Specifieke problematiek, Spiritualiteit, Spreken in het openbaar, Testen, Timemanagement, Trainingen, Veranderingen, Verkeerscounseling, Waarden, Wandelen, Werk, Werkdruk, Werkplekonderzoek, Zelfreflectie, Zelfvertrouwen, Zingeving, coaching Roosendaal, Coach roosendaal, Gesprekstherapie roosendaal, gesprekstherapie.psycholoog, psychologie, roosendaal,stichting gezondheid
 
Copyright Doelgericht Coachen © 2008
Vertrouwen in elkaar hebben, is de basis van een goede samenwerking. En vertrouwen begint bij elkaar te leren kennen. Wie is die ander? Wie ben ik in dit verband? Welke ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief?

Een training bij Doelgericht Coachen is een bijzondere manier om elkaar, soms opnieuw, te leren kennen!
Onze benadering is altijd gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op de vertaalslag naar de praktijk.

De analyse is geschikt voor vele toepassingen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan:


-Een scan op de teamsamenstelling; heeft u de juiste mensen op de juiste plek?
-Het verbeteren van onderlinge communicatievaardigheden.
-Het omgaan met en reduceren van conflicten en weerstand.
-Het beter leren aansluiten op de behoeften van uw klant, medewerker, collega.
-Individuele coaching naar aanleiding van de training.
-Het verhelderen van missie, doelstellingen, taken en rollen van het team.

Zeven voordelen van deze analyse voor teams:

Als leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en begrijpen, kunnen ze beter met elkaar kunnen communiceren en productiever samenwerken.
Met de Teamanalyse kunnen de cultuur en gedragseigenschappen van een team in kaart worden gebracht.
Met behulp van de Teamanalyse kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn beter te begrijpen als je weet wat iemands voorkeur is.
Als de gedragsstijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar goed in zijn.
Het gebruik van de Teamanalyse kan teamleden het inzicht geven dat ook andere benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.
De ervaring toont aan dat teams die qua gedragsvoorkeuren divers zijn samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld.
Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten en waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, is onbetaalbaar!

Ontbreekt de synergie in het team en tussen verschillende afdelingen?


Is de samenwerking stroef tussen de verschillende teamleden? Heeft u de indruk dat ieder zijn eigen agenda heeft? Heeft u het gevoel dat er meer uit uw team te halen is?

Wij komen graag bij u langs om uw specifieke vraag te bespreken. Doelgericht Coachen biedt diverse teamtrainingen. Deze trainingen sluiten zo veel mogelijk aan bij uw vakgebied en dagelijkse werksituatie. Daarnaast kan de Teamanalyse ook worden gebruikt voor hele specifieke toepassingen.